pujcsikameru.cz

... na to máš :)

  • Tyto podmínky informují zákazníky o základních pravidlech pronájmu.
  • Naše kamery si může pronajmout kdokoli. Stačí zaplatit :-) Většinu nabízeného příslušenství si můžete ke kamerám rezervovat zdarma. Platby se řídí ceníkem uvedeným na tomto webu. Navíc musíte zaplatit vratnou kauci, která nám slouží jako jistina, pokud byste kamery nějakým způsobem poškodili nebo dokonce zničili (to jde sice těžko, ale může se stát). To, jaká kauce se platí za určitou kameru je rovněž zveřejněno v sekci ceník.
  • Nájemné se platí na náš bankovní účet po té, co Vám potvrdíme rezervaci. Při potvrzení rezervace Vám zároveň zašleme nájemní smlouvu, kterou se bude řídit náš smluvní vztah. Kauce se platí v hotovosti při předání vybavení. Pokud se rozhodnete objednávku zrušit více než týden před datem počátku pronájmu, vrátíme Vám celou zaplacenou částku minus bankovní poplatek za převod. Pokud zrušíte objednávku méně, než týden před datem počátkem pronájmu, resp. učiníte objednávku a platbu v termínu kratším než týden před datem počátku pronájmu, zaplacená částka Vám již vrácena nebude. V případě prokázání vážných okolností, které vedly ke zrušení objednávky (např. zdravotní důvody) Vám bude vrácena zaplacená částka minus výdaje, které nám spolu s objednávkou vznikly.
  • Jako nájemci jste odpovědní za předměty, které Vám byly pronajaty. To znamená, že pokud něco z pronajatých věcí ztratíte, zničíte nebo Vám to bude odcizeno, odečítají se náklady na náhradu vzniklé škody ze předem zaplacené kauce a snižuje se o ně částka, která Vám bude vrácena.
  • Jste povinni vrátit všechna zařízení i s jejich příslušenstvím v předem dohodnutý den, kterým končí Váš pronájem, případně se dohodnout na prodloužení pronájmu. Pokud nevrátíte kameru a/nebo cokoli ze zapůjčeného příslušenství, a to z jakéhokoli důvodu, uhradí se pořizovací cena nevrácených věcí z Vámi zaplacené kauce a bude Vám vrácena kauce snížená o tuto částku. Pokud vrátíte kameru a/nebo cokoli ze zapůjčeného příslušenství opožděně, zavazujete se uhradit penále ve výši 100 Kč k denní sazbě nájmu
  • Nesmíte provádět technické ani žádné jiné úpravy pronajatých věcí.
  • Provozovatelé půjčovny "pujcsikameru.cz" neručí za nepořízení Vámi požadovaného záznamu. To jmenovitě, nikoli však výlučně znamená, že pokud chcete něco natočit a kamera se Vám vybije, zaplní se paměťová karta nebo vlivem necitlivosti v rukavicích nebo se zmrzlými prsty kameru nezapnete nebo nespustíte nahrávání, není to chyba pronajímatele. O obsluze kamery budete poučeni při jejím předání. Navíc máte možnost si z našich webových stránek stáhnout návod ke všem nabízeným kamerám.
  • Předání vybavení se děje, na námi k tomu určených místech, buď v Ostravě - Přívoze nebo ve Šlapanicích u Brna. Adresy těchto provozoven naleznete v kontaktech.
  • Změna podmínek vyhrazena